اخبار شرکت

ویدیو برای جعبه کشش ضد سرقت

2020-10-30
این محصول را می توان با هر اتصالات انتهایی یا پایه های نصب / فیکس کننده هایی که ارائه می دهیم استفاده کرد. قسمت انتهایی آن دارای نوار 3 متری است که می توان آن را محکم به صفحه نمایش چسباند یا با پیچ ثابت کرد.